นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับจังหวัดและการถ่ายทอดนโยบายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศ

Read more

วันที่ 21 กันยายน 2563คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดป่าประสารอำไพวงษ์ บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

การปฏิบัติธรรมกรรมฐานค่ำคืนที่ 21 ก.ย. 63 ณ วิหารขาวพระนาคปรก วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด

การปฏิบัติธรรมกรรมฐา

Read more

สุดยิ่งใหญ่อลังการ ที่สุดแห่งปีของวัตถุมงคลจังหวัดร้อยเอ็ด รูปหล่อลอยองค์รุ่นแรกหลวงปู่โชคชัย วัดโชคชัยโนนขวาง

สุดยิ่งใหญ่อลังการ ท

Read more

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 129 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน

Read more