กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ชมการสาธิตการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมชนสาธารณะของชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.

Read more

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดร้อยเอ็ด

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่ว

Read more

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องเรียนธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา 109

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.

Read more