ร้อยเอ็ด อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง วิกฤตหนัก ! ปริมาณน้ำไม่สามารถวัดได้ ลดระดับอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถใช้ในการเกษตรได้

ร้อยเอ็ด อ่างเก็บน้ำ

Read more

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อ

Read more

ร้อยเอ็ด : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับสภาพพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในใหม่ รพ.เกษตรวิสัย

สำนักสารนิเทศ สำนักง

Read more

ร้อยเอ็ด : คณะกรรมการระดับประเทศ ลงติดตามและประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓ “ชมรมผู้สูงอายุตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราค

Read more