พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อ

Read more

ร้อยเอ็ด : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับสภาพพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในใหม่ รพ.เกษตรวิสัย

สำนักสารนิเทศ สำนักง

Read more

ร้อยเอ็ด : คณะกรรมการระดับประเทศ ลงติดตามและประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓ “ชมรมผู้สูงอายุตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราค

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลและได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดง

Read more