นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 124 ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

สสจ.ร้อยเอ็ด เตือนภัยโรคไข้เลือดออก ไข้สูงเกิน 2 วันให้รีบรักษาห้ามซื้อยากินเอง เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.ร้อยเอ็ด เตือนภั

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 101 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การงดจัดกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 CRA Charity RUN 2020”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Read more

ร้อยเอ็ด อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง วิกฤตหนัก ! ปริมาณน้ำไม่สามารถวัดได้ ลดระดับอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถใช้ในการเกษตรได้

ร้อยเอ็ด อ่างเก็บน้ำ

Read more