นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

📌คำแถลงข่าวของท่านผู้ว่าราชจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สถานการณ์โรคโควิด19 จ .ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 83 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

📌คำแถลงข่าวของท่านผู

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 82

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more