สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ เข้าร่วมโครงการร้านหนูณิชย์กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานพาณิชย์จังหว

Read more

“แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินรับราชการทหารกองประจำการ ปี 2564 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”

“แม่ทัพภาคที่ 2 เข้า

Read more

“รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกิน ฯ ปี 2564 เตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน โควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”

“รองแม่ทัพภาคท

Read more

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) Motivational Interviewing for-Communication disease

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จั

Read more