นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้มาเป็นสมมุติพราหมณ์สู่ขวัญบายศรีให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ

Read more