ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง เลือกซื้อสินค้า ในงาน”ตลาดนัดปันสุข สู้ภัย COVID-19″

“ตลาดนัดปันสุข

Read more

วันนี้ (9 ก.ค.2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (9 ก.ค.2563)

Read more

📌คำแถลงข่าวของท่านผู้ว่าราชจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สถานการณ์โรคโควิด19 จ .ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 82 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

📌คำแถลงข่าวของท่านผู

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 81

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more