สสจ.ร้อยเอ็ด เตือนระวังโรคอุจจาระร่วงจากอาหารเสี่ยง ๑๐ อย่าง

สสจ.ร้อยเอ็ด เตือนระ

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : พิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ “พิทักษ์ยศสุนทร” ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.

Read more

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากผ้าป้องกันโรคโควิ 19 และมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารสู่ชุมชน

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อ

Read more

ชาวบ้านหัวช้าง ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ร่วมมือกันคัดแยกและจัดการปัญหาขยะทุกครัวเรือน จนกลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากขยะ

บ้านหัวช้าง จ.มหาสาร

Read more