คำแถลงข่าวของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

คำแถลงข่าวของ นายวัน

Read more

เห็ดป่าคืนถีนสร้างป่าสร้างรายได้สลายฝุ่นควัน ไม่ต้องเผา่ป่าที่คิดว่าจะช่วยให้เห็ดออกดอกได้เร็ว ที่สวนป่า คณะเกษตร มช.

1.เห็ดป่าคืนถีนสร้าง

Read more

ที่ร้อยเอ็ด อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ที่ร้อยเอ็ด อธิบดีกร

Read more