แนะนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำงานถูกต้องทุกขั้นตอน 23 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้

แนะนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำงานถูกต้องทุกขั้นตอน 23 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้
จากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ดำเนินการลงทะเบียนและขออนุญาตทำงานให้ถูกต้อง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งใกล้จะครบกำหนดวันปิดการรับลงทะเบียนดังกล่าว แทบเกิดโกลาหล เมื่อแรงงานต่างด้าว ไปลงทะเบียนกันในวันท้ายๆ ซึ่งก็ปรากฏว่า มีแรงงานต่างด้าว กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ได้ไปลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ ๑ ล้าน ๓ แสนคนเศษ(๑,๓๒๐,๐๓๕) ซึ่งแยกเป็นแรงงานต่างด้าวผู้ที่ดำเนินการทุกขั้นตอนแล้วและ อยู่ในไทยได้จนถึงปี ๒๕๖๓ ประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ คน และยังเหลือแรงงานต่างด้าวอีกประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ คน ที่จะต้องไปดำเนินการขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้เริ่มเปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันสุดท้าย
ขณะนี้ กระทรวงแรงงาน ได้เปิดศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ แห่ง และในต่างจังหวัด จังหวัดละ ๑ แห่ง สำหรับศูนย์ให้บริการฯ หรือ OSS ในพื้นที่ กทม. รวม ๔ แห่งประกอบด้วย (๑)กระทรวงแรงงาน (๒)ที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งธนบุรี (๓)3. รพ.สิรินธรอ่อนนุช 90 (๔) ฮอลแลนด์ปาร์ค ถนนกัลปพฤกษ์ ในส่วนของต่างจังหวัด และในต่างจังหวัด จังหวัดละ ๑ แห่ง ศูนย์ให้บริการฯอยู่ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางาน กทม.พื้นที่ ๑-๑๐ รวมเป็น ๘๐ แห่ง
ทั้งนี้ เพื่อให้แรงงานต่างด้าว ในกลุ่ม ๔๖๐,๐๐๐ คน ทั้งกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว แต่ยังดำเนินการขออนุญาตทำงานไม่ครบทุกขั้นตอน รวมทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ คือ ผู้ที่มีบัตรสีชมพูที่ทำงานได้ถึง ๓๐ มิถุนายน แล้ว กับกลุ่มที่ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ และศูนย์ OSS/สนง.จัดหางาน ไปปรับปรุงและจัดทำทะเบียนประวัติ จัดทำบัตรประจำตัวและใบอนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ ตรวจลงตราวีซ่า หรือพิสูจน์สัญชาติ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ขอให้แรงงานต่างด้าว เตรียมนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้พร้อม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำทะเบียนประวัติ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จำนวน ๖,๑๘๐ บาทต่อคน เช่นค่าตรวจสุขภาพ ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา ค่าคำขออนุญาตทำงาน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ค่าธรรมเนียมขอมีบัตรประจำตัวฯ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน ๑๕๐๖
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวคำนึงถึงความสำคัญ ของการปฏิบัติตามตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนด โดยเร่งไปติดต่อและดำเนินการ ณ จุดที่ประกาศไว้ เช่นเดียวกับ ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาแล้วในครั้งก่อน พร้อมทั้งกำชับด้วยว่าให้เร่งไปดำเนินการ ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะได้ ไม่ยุ่งยากในช่วงท้าย ๆ
+++++++++
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *