นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ และคณะ กำหนดเดินทางลงพื้นที่

นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ และคณะ กำหนดเดินทางลงพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา พื้นที่ดำเนินการพัฒนาระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ พร้อมด้วย นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา พื้นที่ดำเนินการพัฒนาระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว(PCC : Primary Care Cluster) ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และนายอินทนนท์ อินทนพ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริการ /เจ้าหน้าที่ /ผู้นำชุมชน /อสม./อปท. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว จัดบริการครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ดุแลประชาชนให้เข้าถึงบริการ โดยมีทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยายาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพ ร่วมแลประชาชนแบบองค์รวม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และ ดำเนินงานเพื่อสนองต่อพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กิจกรรม ในการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ และคณะ ในวันนี้ ประกอบด้วย กราบนมัสการพระธาตุสีแก้ว นมัสการหลวงปู่ใหญ่(พระครูสิริรัตนาภิรักษ์) เจ้าอาวาสวัดบ้านเมืองสีแก้ว รับฟังการนำเสนอข้อมูลทั่วไปตำบลสีแก้ว มอบนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ กล่าวพบปะผู้มาร่วมต้อนรับและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดร้อยเอ็ด ทำเปิดป้าย คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) สีแก้ว การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์/ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน และศูนย์ OTOP หมู่บ้านนวัตวิถี บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีแก้ว

ภาพกิจกรรม :https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1919817014804753&type=1&l=6368f636f9
//////////////////////////////////////

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *