จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ

จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ 3 อำเภอ พร้อมประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งปี 2562 เตรียมการแก้ไขปัญหา ตรงจุดและ อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา ทำให้เกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่ 6 อำเภอ 45 ตำบล 422 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเสลภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอเชียงขวัญ ซึ่งขณะนี้ภัยฝนทิ้งช่วงได้ยุติลงแล้ว
และสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงดังกล่าว ทำให้พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประสบปัญหาภัยแล้งขึ้น เริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติที่นำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด และเกิดการขาดแคลนน้ำผู้บริโภคในพื้นที่ 3 อำเภอ 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองสรวง ได้แก่ หมู่ที่ 1,3 และ หมู่ที่9 ตำบลคูเมือง อำเภอเสลภูมิ ได้แก่ หมู่ที่ 1,7,8,9,10,12 และหมู่ที่ 15 ตำบลนาใหญ่ และอำเภอเกษตรวิสัย ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,12 และหมู่ที่ 13 ตำบลสิงห์โคก
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลพร้อมเจ้าหน้าที่มาดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง โดยดำเนินการสูบน้ำในพื้นที่ตำบลนาใหญ่ อำเภอเสลภูมิ และในพื้นที่ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย และต่อมาจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรายงานจากอำเภอเกษตรวิสัยว่า อำเภอเกษตรวิสัยได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของราษฎรจนเสร็จสิ้น และสถานการณ์ภัยแล้งได้สิ้นสุดลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
บุญมี เพ็งรัตน์ ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *