พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมประกวดศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สัมมาชีพ ต้นแบบ ปี 2562 ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมประกวดศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สัมมาชีพ ต้นแบบ ปี 2562 ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นาย ดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประกวดศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สัมมาชีพ ต้นแบบ ปี 2562 ที่ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกร ที่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นาย ดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสัมมาชีพ เพื่อต่อยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ประชาชนมีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสัมมาชีพในพื้นที่ 20 อำเภอ อำเภอละ 2 หมู่บ้าน รวม 40 หมู่บ้าน การประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สมาชิกต้นแบบ จำนวน 40 หมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้สมบูรณ์แบบ และขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น และเพื่อจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนและการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *