ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หวังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หวังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรัชต์ การเด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีนายพศพงษ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการสถานีวิทยุ หัวหน้าสถานีวิทยุ ผู้สื่อข่าว และนักจัดรายการวิทยุในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม

นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนมีความสำนึกรักบ้านเกิดและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและการเลือกตั้งที่โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

การจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และนางปาลิกา วิริยะพาณิชย์ เจ้าพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ เป็นผู้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่พลเมืองของประชาชนชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรม สิทธิ อำนาจ หน้าที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีต่อไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *