ขอแสดงความยินดีกับ “นายสำรวม จำปาขันธ์” สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ “นายสำรวม จำปาขันธ์” สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และ นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายสำรวม จำปาขันธ์ สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นและเปี่ยมคุณธรรม ประจำปี 2560 จากนายแพทย์โสภณ เมฆธน นายกสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สมาคมนักบริหารสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2561 เรื่อง “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล” Challenge in Health Care 4.0 : Digital Health Care Transformation For Enhance Thailand 4.0 ระหว่าง วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อให้นักบริหารสาธารณสุขทุกระดับและบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการพลิกผันทางดิจิทัล(Digital Disruption) และให้ความสำคัญต่อการวางยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านระบบบริการสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2560 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณด้วย ซึ่ง “นายสำรวม จำปาขันธ์” สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด คือหนึ่งในผู้บริหารสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติได้รับมอบโล่ “ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2560” “นายสำรวม จำปาขันธ์” ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2560 ปัจจุบันกำลังดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ เริ่มบรรจุตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอโพนทราย เมื่อปี พ.ศ.2550 จากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง สาธารณสุขอำเภอจังหาร และปัจจุบันสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน รวมระยะเวลา 11 ปี 2.ตำแหน่งประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 2 ปี เป็นตัวแทนขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพของชมรม เป็นคณะกรรมการประกวด สสอ. และ รพ.สต. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ช่วยพัฒนาศักยภาพ และพัฒนางาน สสอ.และ รพ.สต. 3.ตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 3 ปี บทบาทหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในด้านต่างๆ อาทิเช่น กำลังดำเนินการขับเคลื่อนให้หมออนามัย มีสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างกำหนดมาตรฐานของหลักสูตร

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1677210289065428&type=1&l=036c5ad482 //////////////////////////////////////////////////

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 8 พฤษภาคม 2561 พิมลสิริ มณีฉาย ภาพ/ข่าว ทองสุข โพนเงิน /หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *