สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ประกอบธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ประกอบธุรกิจ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า ประเภทชุดสังฆทานและชุดไทย ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใช้ข้อความในสื่อโฆษณา และผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ในการปฎิบัติให้ถูกต้อง ป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนกลาง )โดยการนำของ นายปพนสรรค์ นนธิจันทร์ ( อ่าน ปะ- พน- สัน )พร้อมคณะ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสอดส่องพฤติการณ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นการทำให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองในการบริโภคสินค้าและบริการ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แบ่งกลุ่มออกตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายสินค้า ประเภทชุดสังฆทานและชุดไทย ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใช้ข้อความในสื่อโฆษณา และผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(ส่วนกลาง )โดยการนำของนายพลพฤกษ์ วงศาโรจน์ นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ซึ่งพบการติดป้ายโฆษณา ข้อความตลอดจนการลงรายละเอียดในแผ่นโปสเตอร์ ที่ยังไม่ถูกต้อง การใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดของผู้บริโภค ซึ่งได้แนะนำให้ผู้ประกอบการทำการแก้ไข เพื่อความถูกต่อไปแล้ว

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

บุญมี ข่าว ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก ข่าว

สปชส ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *