มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดทางวิ่ง-ลู่ปั่น สวนเศรษฐกิจพอเพียง-ลาน-ลู่ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนอำเภอเมืองแห่งใหม่ ของ จังหวัดร้อยเอ็ด

    มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดทางวิ่ง-ลู่ปั่น สวนเศรษฐกิจพอเพียง-ลาน-ลู่ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนอำเภอเมืองแห่งใหม่ ของ จังหวัดร้อยเอ็ด 
    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสวนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ" ณ ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลโท ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเจ้าของสถานที่ และมี นายเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่น เป็นจำนวนมาก
     ทั้งนี้ เพื่อเป็นจุดที่ 2 รองลงจากบึงพลาญชัย บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในการส่งเสริมประชาชนทั่วไป หันมาดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน อีกแห่ง ที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปั่น-วิ่ง ผ่านสวนเศรษฐกิจพอเพียงปลอดสารเคมี สร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเป็นอีก 1 เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการสร้างสุขภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ –การท่องเที่ยว-การบริการกรค้าและการลงทุน และเป็นการกระจายรายได้โดยตรงสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน โดย กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ" ในครั้งนี้ นอกจากเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 450 คน 
    นอกจากนี้ ยังมีการนำ พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ จาก ไร่เศรษฐกิจพอเพียงแจกฟรีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีทุกคนเพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์สวนผักพอเพียงอินทรีย์ปลอดสารพิษสู่ประชาชนอีกด้วย     

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *