สคร.๗ขอนแก่น ชวนผู้ประกอบการร้านค้า งดขายเหล้า-เบียร์ ในวันออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา

สคร.๗ขอนแก่น ชวนผู้ประกอบการร้านค้า งดขายเหล้า-เบียร์ ในวันออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา

   จากกรณีที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้มงวดให้มีการประชาสัมพันธ์ตรวจเตือนผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ เนื่องจากวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ และกฎหมายได้ห้ามมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น กล่าวเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านขายของชำทุกแห่ง ร่วมกันงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอด๒๔ ชั่วโมง ถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ได้กำชับให้บุคลากรเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการตรวจเตือนร้านค้าให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับศูนย์กฎหมายฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการในการลงพื้นที่ ตรวจสอบเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันพระใหญ่ ๕ วัน คือ มาฆบูชา วิสาขบูา อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา

และในโอกาสอันดีนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญของชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ได้รับทราบ และหากพบว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา ก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรค หรือสามารถใช้โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) ผ่านเว็บไซต์ http://TAS.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๓๓๔๒ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒

“วันพระใหญ่ งดดื่ม งดขาย ได้กุศล”

                   **************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๘๕๗ /

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น

โทร ๐๔๓ ๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๖๐๑

www.odpc7.ddc.moph.go.th

📌📌หมอชวน งดดื่ม 😇งดขาย 💠ถวายเป็นพุทธบูชา💠
🚦🚦วันออกพรรษาไม่ขาย ❌❌ไม่ดื่มนะครับ
😲😲😲ฝ่าฝืน ปรับ 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำ ทั้งปรับ 🚫🚫 กรมคร.เอาจริงครับ

📌📌 http://bit.ly/35i2j8l

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *