จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดงานร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดงานร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา

ในปี ๒๕๖๒นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาล สังคมสงเคราะห์ ทันตสาธารณสุข และอาสาสมัครไทย ได้จัดทำ “โครงการร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่าเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๒ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าแก่ประชาชน และยกย่องพยาบาลผู้ปฏิบัติงานนานที่สมควรยกย่อง เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลและวงศ์ตระกูลสืบไป

กำหนดการ

เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ร่วมงานพร้อม ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เวลา ๐๗.๒๙ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ร่วมงานตั้งแถวหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้แทนพยาบาลจากโรงพยาบาลทุกแห่ง ตัวแทนพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิชาชีพทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วางพานดอกไม้ถวายราชสักการะ ตามลำดับ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณงาน
-ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-ประธานผู้แทนสภาการพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด วางพานดอกไม้ถวายราชสักการะ ตามลำดับ
-รับชมวีดีทัศน์ ชุด“ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า”
-ประธานในพิธีจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ แล้วกราบที่แท่นกราบ
-ประธานในพิธีประจำที่แท่นประธานเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน
-ประธานผู้แทนสภาการพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องวิชาชีพ
-ประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี
-ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบุคคลสำคัญของโลก”
-ประธานในพิธีและผู้ร่วมงาน ร่วมบันทึกภาพ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้แทนวิชาชีพเยี่ยมผู้ป่วย ณ อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
-ผู้แทนวิชาชีพ ถวายมาลัยข้อพระกร หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ เกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงาน : นางปทุมทิพย์ สุ่มมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โทร ๐๘-๗๐๘๐-๘๓๐๘
///////////////////////////////

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ปิยฉัตร ราชสีห์ งานเวชนิทัศน์ฯ รพ.ร้อยเอ็ด /ภาพ
พิมลสิริ มณีฉาย /ข่าว
ทองสุข โพนเงิน /หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *