ร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563

ร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ องค์กรสตรีเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ ภายใต้การกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ กับการส่งเสริมบทบาทสตรี รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสตรีให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนมากขึ้น มุ่งเน้นให้สตรีได้มีศักยภาพ ที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหากับชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 411,825 คน มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้งในระดับหมู่บ้าน (กพสม.) ระดับตำบล (กพสต.) ระดับอำเภอ (กพสอ.) และระดับจังหวัด (กพสจ.) รวมทั้งสิ้น 1,767 องค์กร
กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการเตรียมความพร้อมสู่การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี สร้างพลังสตรี ให้เกิดความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชิญชวนกลุ่ม/องค์กรสตรี แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สตรี ตามโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 302 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล/เทศบาล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โครงการ
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *