รมช.มนัญญา หนุนโรงงานนม อ.ส.ค. จ.เชียงใหม่ ขึ้นแท่นศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์โคนม

รมช.มนัญญา หนุนโรงงานนม อ.ส.ค. จ.เชียงใหม่ ขึ้นแท่นศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์โคนม

“รมช.มนัญญา” หนุนโรงงานนม อ.ส.ค. จ.เชียงใหม่ขึ้นแท่นศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์โคนม และแหล่งเรียนรู้โคนมอาชีพพระราชทานจากในหลวง
รัชกาลที่ 9 ด้านอ.ส.ค. เตรียมดันสู่ศูนย์กลางกระจายสินค้าในพื้นที่ภาคเหนือ รุกขยายการส่งออก
ในตลาดเมียนมาร์ ลาวและเวียดนามวางเป้าปี 63 กวาดรายได้ตลาดตปท.กว่า1,000 ล้าน

วันนี้(15ธ.ค 62) ณ ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) สำนักงานภาคเหนือตอนบน โรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผอ.อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเดินทางเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว (เชียงใหม่) ของสำนักงานภาคเหนือตอนบน อ.ส.ค.ว่า
เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ได้มีการมอบนโยบายให้ อ.ส.ค. เร่งส่งเสริม พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายควบคู่กับการเร่งขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากสร้างรายได้เพิ่มให้กับ อ.ส.ค. แล้วยังเป็นการช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรโคนมให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้น
โดยภายในปี 64 อ.ส.ค.ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่12,000 ล้านบาท ส่วนในปี 62 นี้ทำรายได้อยู่ที่ 10,000 ล้านบาท เพิ่มจากปี 61 ที่ทำรายได้อยู่ที่ 9,560 ล้านบาท
สำหรับโรงงานนม อ.ส.ค. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุ่มงบลงทุนกว่า 40 ล้านบาท ในการขยายกำลังผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ โดยการปรับโรงงานนม ระบบการผลิตและและเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ที่สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ได้ถึง 6ตัน/ชม. ทำให้อ.ส.ค. สามารถรับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทางภาคเหนือได้มากขึ้น และทำให้มีกำลังผลิตผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เพิ่มจากเดิม สามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงตลาดทั่วพื้นที่ในภาคเหนือรวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ไทย-เดนมาร์คได้มีการวางแผนที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟตลอดจนร้านนมต่างๆในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

ปัจจุบัน อ.ส.ค. รับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์ฯ รวมกว่า 44 สหกรณ์ เฉลี่ย 800 ตันต่อวัน เพื่อรองรับการผลิตในโรงงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดสุโขทัย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภาคใต้ (อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และภาคกลาง (อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี) และมีแผนผลักดันให้โรงงานนม อ.ส.ค. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์โคนม ตลอดจนนักเรียน/นักศึกษา องค์กรต่างๆที่สามารถเข้ามาขอเยี่ยมชมศึกษาดูงานและกระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. เพื่อได้เห็นการพัฒนาและขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ ตลอดจนได้ศึกษาเรื่องราวของโคนมอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มอบให้แก่เกษตรกรไทยได้มีอาชีพทำกิน และ อ.ส.ค. ได้ทำหน้าที่ขององค์กรเพื่อสืบสานและสานต่อในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป
“ การที่ อ.ส.ค. ได้มีการปรับปรุงและขยายการผลิตโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการทำ MOU ร่วมกับสหกรณ์ 3 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *