สสจ.ร้อยเอ็ด ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากร มีสุขภาพดีทั้งกาย ใจและสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนักกีฬา ๒ คน (คนที่ ๑ คือนายสง่า สงครามภักดี สาธารณสุขอำเภอพนมไพร คนที่ ๒ คือนายประเทือง ราษฏร์ศิริ สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ) นำคบเพลิงวิ่ง นายบุญเลิศ พิมศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด(นักกีฬาอาวุโส) นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน และ นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภารกิจของหน่วยงานสาธารณสุข ที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การเล่นกีฬา ถือเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะส่งผลต่อการเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกาย ใจ และสังคม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกาย ใจ และสังคม เป็นการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป

ข่าว  :   http://203.157.184.6/news_info/view.php?id=4618

//////////////////////////////////////

พิมลสิริ มณีฉาย  พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด   /ข่าว

ทองสุข โพนเงิน /หัวหน้าฝ่ายฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *