ร้อยเอ็ด : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับสภาพพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในใหม่ รพ.เกษตรวิสัย

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ร้อยเอ็ด : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับสภาพพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในใหม่ รพ.เกษตรวิสัย


อำเภอเกษตรวิสัย และโรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับสภาพพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในใหม่ งบประมาณ 11,949,800 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ณ วัดป่าเหล่าหลวง ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  โดยมีหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับสภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร ตึกผู้ป่วยในใหม่ 114 เตียง ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ เพื่อให้การรักษาพยาบาลมีคุณภาพ สถานที่เอื้อต่อการให้บริการ

จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา สามารถบริจาคได้ที่บัญชี ชื่อ “เงินบริจาคของโรงพยาบาลเกษตรวิสัย” ธนาคารกรุงไทย สาขาเกษตรวิสัย เลขที่ 989-9-03751-6

ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยโปรดอำนวยอวยพรให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ กอปรด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติในทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ.

ข่าว :   http://203.157.184.6/news_info/view.php?id=4642

//////////////////////////////////////////////

พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข่าว

ทองสุข โพนเงิน /หัวหน้าฝ่ายฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *