สสจ.ร้อยเอ็ด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รวมพลังจัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รวมพลังจัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” จังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้(๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายบุญเลิศ พิมศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน
นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เรื่องลดขยะมูลฝอย ไม่ใช่เฉพาะในสำนักงาน องค์กร แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนในประเทศไทยที่ต้องช่วยกันร่วมกันปฏิบัติให้ได้ ไม่ใช่แค่รับรู้ รับทราบหลักการ จะต้องปฏิบัติให้ได้และเคร่งครัด โดยเริ่มจากตัวเราลดการผลิตขยะให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการจัดกิจกรรม การประชุม และจัดอบรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกประเภทด้วย
จากนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน พร้อมกับประกาศนโยบายให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑)คัดแยกขยะมูลฝอยและทิ้งให้ถูกต้องตามประเภทที่กำหนดให้ทุกครั้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะที่ย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) ขยะรีไซเคิล (พลาสติก แก้ว กระดาษ) และ ขยะอันตราย (ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได้ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น)
๒)ลดการนำมาและใช้ถุงพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เข้ามาในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ใช้วัสดุอื่นแทน เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓)ลดการใช้ภาชนะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง เช่น แก้วพลาสติก กล่องข้าวพลาสติก โดยการใช้แก้วส่วนตัว การไปรับประทานอาหารที่ร้าน หรือการจัดเลี้ยงอาหารแบบตั้งโต๊ะหรือบุพเฟ่ต์
กิจกรรม ประกอบด้วย การสาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน การประกาศนโยบาย การมอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ปฏิบัติการ ๕ ส ในทุกพื้นที่ และการฉีดล้างฝุ่นละอองบนพื้นบริเวณโดยรอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม จนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อนุเคราะห์รถฉีดน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด อนุเคราะห์ถุงผ้า จำนวน ๕๐ ใบ และบริษัท ซี เค ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด อนุเคราะห์ถุงผ้าลดโลกร้อน ๑๐ ชุด.
ภาพกิจกรรม : https://facebook.com/story.php?story_fbid=2748222641964182&id=100003294191323
/////////////////////////////////////////////
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พิมลสิริ มณีฉาย ภาพ/ข่าว
ทองสุข โพนเงิน /หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://203.157.184.6/news_info/view.php?id=4654
• https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/138270/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *