โรงพยาบาลร้อยเอ็ด Kick off “ก้าวท้าใจ ไล่พุง ไล่โรค”

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด Kick off “ก้าวท้าใจ ไล่พุง ไล่โรค”
นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง กล่าว ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) ซึ่งมีกลยุทธ์หนึ่งนำมาใช้ ได้แก่ โครงการ “ท้าไทย ก้าวไกลโรค” ในรูปแบบ Virtual Run “วิ่งสะสมระยะทาง” เพื่อเพิ่มอัตราการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสุขภาพพบว่า บุคลากรมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ (ดัชนีมวลกาย มากกว่า ๒๓ kg./m2) สูงถึงร้อยละ ๕๘.๖๑ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่สำคัญต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่พบ ๓ อันดับแรก ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ ๓๗.๓ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๓๐.๕๖ และน้ำตาลในเลือดสูงร้อยละ ๒๐.๖ คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงได้จัดเปิดโครงการ “ก้าวท้าใจ ไล่พุง ไล่โรค” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. โดย นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง เป็นประธาน นายแพทย์ธนากร คลังแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านกิจกรรมพิเศษและนันทนาการ กล่าวรายการ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางสาวเรวดี สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายอุบล รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บุคลากร และเครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ อสม.เมืองร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน กิจกรรมประกอบด้วย 1) Kick off “ก้าวท้าใจ ไล่พุง ไล่โรค” ๒) ผู้บริหารประกาศนโยบาย ๓) ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ๔) ประกวด แข่งขัน ก้าวท้าใจ การลดน้ำหนัก (ชิงรางวัล) ประเภทหน่วยงาน ประเภทรายบุคคล และนวัตกรรมลดน้ำหนัก ๕) ห้องเรียนไล่พุง ระยะดำเนินการตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๓ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการ การมอบนโยบาย ลงนามสัญญาใจและChallenge การโหลด application; Virtual run การบูมรวมพลัง การบริหารร่างกายคีตะมวยไทย และการเดินตึก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *