นพ.อุดม ภู่วโรดม สธน.เขตสุขภาพที่ ๗ ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นพ.อุดม ภู่วโรดม สธน.เขตสุขภาพที่ ๗ ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ คปสอ.จังหาร ชื่นชมในจุดแข็งการทำงานด้านสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพของพื้นที่ เพราะการมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นพ.อุดม ภู่วโรดม สธน.เขตสุขภาพที่ ๗ ตรวจราชการอำเภอจังหาร ชื่นชมในจุดแข็งการทำงานด้านสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพของพื้นที่ เพราะการมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ คปสอ.จังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายบุญเลิศ พิมศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงาน/รับฟังคำชี้แนะ โดย นพ.ชนากร ศีรษะภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร นายแสงมณี มงคลชู สาธารณสุขอำเภอจังหาร และนายเชวง บุริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาฝาพร้อมคณะ
ประเด็นการตรวจราชการ จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑)Agenda base (โครงการราชดำริฯ ,กัญชาทางการแพทย์) ๒)Function base(สุขภาพกลุ่มวัย ,ลดแออัดลดรอคอย) ๓)Area base(TB ,OV/CCA ,Stroke ,งบประมาณการเงินการคลัง)
นพ.อุดม สธน.เขตสุขภาพที่ ๗ ได้กล่าวชื่นชม คปสอ.จังหาร และ รพ.สต.ปาฝา เกี่ยวกับการทำงานด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,การเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานและพัฒนาด้านทันตกรรม การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสุขภาพประจำปี อำเภอจังหารเป็นพื้นที่ต้นแบบไร้พุง ของเขตสุขภาพที่ ๗ รับคำท้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(MOU) บุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง และ อสม.ที่มีภาวะอ้วนลงพุง รับคำท้าโดยลดรอบเอว ๓ เซนติเมตร ใน ๓๐๐ วัน
ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้พื้นที่ให้ความสำคัญเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี(OV/CCA) เพราะเป็นปัญหาของพื้นที่เนื่องจากอยู่ติดลุ่มแม่นำ้ชี ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก เน้นให้มีการเยี่ยมบ้าน การส่งเสริมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การส่งเสริมออกกำลังกาย พัฒนาการเด็ก เป็นต้น
ขอขอบคุณเครดิตภาพประกอบข่าว : นายณัฐปรัชญาปกรณ์ สีแพง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.จังหาร
ภาพกิจกรรม :https://facebook.com/story.php?story_fbid=2764175037035609&id=100003294191323
/////////////////////////////////////////
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พิมลสิริ มณีฉาย /ข่าว
ทองสุข โพนเงิน /หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
• http://203.157.184.6/news_info/view.php?id=4663
• https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/138643/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *