ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2563
นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง กล่าวว่า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. พญ .วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ที่ ห้องประชุมสาเกตุชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงยุทธศาสตร์ชาติ 2 ประเด็น โครงการพระราชดำริ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร ประเด็นสุขภาพ กลุ่มวัย 2 ประเด็น คือ อัตราการตายมารดา จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุคุณภาพ ประเด็นลดแออัด เช่น ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ห้องฉุกเฉินคุณภาพ การผ่าตัดวันเดียวกลับในโรคที่ไม่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่ปลอดภัย การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง มาตรการลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด ระบบรับยาที่ร้านยา Smart hospital มีการจัดระบบคิวทั้งห้องตรวจและห้องยา มีการยกระดับ อสม. ให้พัฒนาหมอประจำบ้าน ประเด็นปญหาของพื้นที่ การป้องกันและควบคลุมวัณโรค มาตรการเร่งรัดคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง และขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง และในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 10.00 -12.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 และคณะจะสรุปผลการตรวจราชการที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / ปานรดา ด่านวันดี :
ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *