วันที่ 1​4 กุมภาพันธ์​ 2563​ เวลา 10.00​ น. นาย​เสฐียร​พงษ์​ อิน​เพน​ สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​ประชุม​ใหญ่​สามัญประจำปี 2562​

วันที่ 1​4 กุมภาพันธ์​ 2563​ เวลา 10.00​ น. นาย​เสฐียร​พงษ์​ อิน​เพน​ สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​ประชุม​ใหญ่​สามัญประจำปี 2562​ ของ​สหกรณ์​เครดิต​ยูเนี่ยน​เกษตรวิสัย​ จำกัด ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม​ 2562​ ผู้เข้าร่วมประชุมอาทิ นางศศิธร​ เ​ขวา​ลำธาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชี​สหกรณ์​ ผู้แทนขบวนการเครดิตยูเนี่ยน​ และผู้แขกผู้มี​เกียรติ​ การนี้สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​พบปะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม​ด้วย ณ ที่ทำการ​สหกรณ์​เครดิต​ยูเนี่ยน​เกษตรวิสัย​ จำกัด อำเภอ​เกษตรวิสัย​ จังหวัดร้อยเอ็ด
สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​กล่าวว่า สหกรณ์​แห่งนี้ ดำเนินงานมาปีนี้ย่างเข้าปีที่ 18 ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการบริหาร​งานให้สหกรณ์​มีการเจริญเติบโต​ขึ้น​ทุกปี ปีปัจจุบัน​ มีทุนดำเนินงาน 144.62 ล้านบาท มีสมาชิก 2,728 คน ทุนเรือนหุ้น 50.48 ล้านบาท กำไร​สุทธิ​ 7.31 ล้านบาท จัดสรร​ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับ ฝากให้ฝายบริหารและฝ่ายจัดการใช้หลักธรรมาภิบาล​ในการบริหารงานให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ สมาชิกรู้จักหน้าที่ของตนเอง ตามจิตตารมย์ 4 ประการ คือความสนใจกัน ความห่วงใย การแบ่งปัน และการรับใช้กัน เพื่อ ให้สถาบันแห่งนี้ สืบทอดรุ่นต่อรุ่นเป็นที่พึ่งพิงแก่มวลสมาชิก อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *