วันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00น. พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00น. พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7 นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ และคณะ ได้สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบปกติ
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสาเกตุชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์
สรุปสาระสำคัญจากการตรวจราชการ ครั้งนี้ พบว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด มีผลงานเด่นเช่น โครงการราชทัณฑ์ปันสุข มีการจัดทีมแพทย์จิตอาสา เข้าไปตรวจรักษาในเรือนจำ และมีตึกผู้ป่วยเฉพาะชื่อ เฮือนปันสุข ใน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งมีแผนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา คือ การลดความแออัดในสถานบริการสุขภาพ คลินิก กัญชาและสมุนไพร ปัจจุบัน
ได้เปิดให้บริการ 1 แห่ง ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และมีแผนจะจัดตั้งคลินิกเพิ่มเติมอีกในโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับอำเภอ 4 แห่ง
ส่วนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่าย
เน้นการส่งเสริมสุขภาพหลัก 4 อ 3 ส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
14 กุมภาพันธ์ 2563
ธีรศักดิ์ คำแก้ว ข่าว/ภาพ
ทองสุข โพนเงิน/บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *