พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากผ้าป้องกันโรคโควิ 19 และมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารสู่ชุมชน

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากผ้าป้องกันโรคโควิ 19 และมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารสู่ชุมชน
วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 11.000 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดทำหน้ากากผ้า และการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ คณะกรรมการพัฒนากองทุนบทบาทสตรี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมกิจกรรม
นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะลอตัว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักในภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรการเยี่ยวยาและฟื้นฟู ในด้านการปลูกพืชผักสวนครัว จากศูนย์บัญชาการโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ป้องกันปัญหาภาวะจาดแคลนอาหาร ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมโรค จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคติดตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดทำหน้ากากผ้า และการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมบทบาทของพลังสตรี ในการดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว ภายใต้ภาวะวิกฤต และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อำเภอ และคณะกรรมการพัฒนากองทุนบทบาทสตรี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 60 คน รวมระยะเวลาอบรม 1 วัน
///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *