โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น ๑๐ ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารรับมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เครื่องมือที่ได้รับพระราชทานครั้งนี้ เป็นเครื่องช่วยหายใจ รุ่น Bennett 840 จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๘๔๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมสำหรับใช้ในผู้ป่วยวิกฤตทุกประเภท สามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่าง ๆ ต่อครั้งของการหายใจ ตามความเหมาะสมของพยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) และกลวิธานของโรคปอด (Lung Mechanic) โดยเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันหรือปริมาตร (Pressure หรือ Volume Control)
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ด จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานดูแลประชาชน และจะสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติสืบไป
ปัจจุบัน โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีผู้ป่วยวิกฤต ๘๖ เตียง มีเครื่องช่วยหายใจ รุ่น Bennett 840 จำนวน ๑๒ เครื่อง ซึ่งถือว่ายังขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจ หากพสกนิกรจะสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สามารถร่วมสมทบทุนกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ที่ บัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาล ธนาคารออมสิน สาขาสี่แยกไฟแดง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เลขบัญชี ๐๒๐-๒๕๕-๐๗๐-๑๗๗ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๐๔๓-๕๑๘๒๐๐ – ๕ ต่อ ๗๑๗๔ , ๗๑๗๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /สุกัญญา ขาวศรี : ข่าว /วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *