ร้อยเอ็ด…ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด/รัฐมนตรีหลายกระทรวง เป็นประธานในการมอบ พันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ตลอดจนหน่วยงายที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก
นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากพายุโพดุล และคาจิกิ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2562 ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เป็นจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำแผนฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของผู้ประสบภัย สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือ โควิด 19 ต่อมารัฐบาลได้อนุมัติเงินอุดหนุน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาตามโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โดยมีเมนูทางเลือกให้เลือก ประกอบด้วย ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ประสบอุทกภัยกว่า 60,000 ครอบครัว ในส่วนของเมนูด้านปศุสัตว์ มีผู้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20,358 ครอบครัว ในพื้นที่ 20 อำเภอ เกษตรกรจะได้รับการอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพ มูลค่ารายละ 4,850 บาท เป็นมูลค่ารวม 98,736,300 บาท ซึ่งเกษตรกรจะต้องจัดหาปัจจัยการผลิต จากผู้ประกอบการก่อน เสร็จแล้วจะมีคณะกรรมการไปตรวจรับ และจัดทำเอกสารประกอบ เมื่อเอกสารมีความถูกต้องทางราชการจึงจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร เพื่อนำไปชำระผู้ประกอบการภายหลัง
นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการได้ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจรับพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตเหล่านั้นตั้งแต่กลางเดือน เมษายน 2563 ถึงปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว 6,023 ครอบครัว คิดเป็นมูลค่า 29,211,550 บาท สำหรับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีผู้ประสบอุทกภัย และเลือกฟื้นฟูอาชีพด้านปศุสัตว์ จำนวน 487ครอบครัว ในครั้งนี้ได้มีการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกพร้อมปัจจัยกาผลิตในตำบลโนนรัง จำนวน 94 ครอบครัว
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *