วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส

วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 60 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ. กล้าณรงค์ วิสุตกุล ผู้แทนรอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด และนายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 มิถุนายน 2563) จำนวน 354 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสม จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 350 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 มิถุนายน 2563) แยกกักกันครบ 14 วัน จำนวน 200 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ แยกกักกันครบ 14 วัน จำนวน 816  คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 9 มิถุนายน 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 45,200 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 44,171 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1,029 คน และผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน  22,942 คน  ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 22,372 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 570 คน การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน (ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2563) โดยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มประชาชน ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต ยอดสะสมจำนวน 227 คน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 217 คน รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 10 คน
สถานการณ์ทั่วโลกใน 211 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 7,193,988 ราย เสียชีวิต 408,628 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา  2,026,493ราย เสียชีวิต  113,055 ราย รองลงมา คือ บราซิล 710,887 ราย เสียชีวิต 37,312 ราย  และ  รัสเซีย 476,658 ราย เสียชีวิต  5,971 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 3,121 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 2 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย และ มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ในอันดับที่ 83 ของโลก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน เมื่อสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น การเปิดสถานศึกษาหลังจากสถานการณ์โควิด-19  มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางหลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ดังนี้

  1. คัดกรอง ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
  2. สวมหน้ากาก ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
  3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น
  4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่
  5. ทำความสะอาด เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่างๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน
  6. ลดแออัด ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด
    จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนร่วมกันป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดไม่ประมาท การ์ดอย่าตก  
    “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด”

โดยก่อนการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหน้ากากผ้า จำนวน 29,000 ชิ้น จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นตัวแทนมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *