จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่นชมเด็กเก่งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่นชมเด็กเก่งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อเวลา 09:30 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ. 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยาน และให้การชื่นชม กว่า 200 คน
นางเบญจพร สุทธิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ นักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และพัฒนาต่อยอดจากการแข่งขันทางวิชาการสู่การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมให้มีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต และยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล
สำหรับการแข่งขันทางวิชาการในครั้งนี้ มีการคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศจำนวน 163,306 คน มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กชายศรชนธ์ ศรีชูนิ่ม สังกัดโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โปรแกรมกิ๊ฟเต็ท(Gifted Program ) เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2561 และเด็กหญิงรชยา ครองศรัทธา สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โปรแกรมกิ๊ฟเต็ท (Gifted Program) ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2561 และ เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวสิน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับโล่รางวัลเหรียญทองความเป็นเลิศทางวิชาการผู้ทำคะแนนสูงสุดระดับประเทศวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2560


/////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *