วันนี้(17มิ.ย.2563)ช่วงสายๆผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีโอกาสสัมภาษณ์ท่านวรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้(17มิ.ย.2563)ช่วงสายๆผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีโอกาสสัมภาษณ์ท่านวรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยกล่าวว่า เนื่องในโอกาสจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง เป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10 วันตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดกิจกรรมโครงการอบรมในครั้งนี้สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดหรือว่าสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะนอกจากกลุ่มเป้าหมายจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วยังมีความพอประมาณตามฐานะที่ใช้ชีวิตแบบมีเหตุมีผลคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบและมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์สามารถเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนได้อีกด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด//่/ทรภูไพร วันโพนทอง///รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *