วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติตามสถานการณ์และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด 19 (COVID-19) และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ของจังหวัด สถานการณ์โรคโควิด 19

 1. มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
 2. มาตรการการบำบัดรักษา
 3. มาตรการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน
 4. มาตรการเยียวยาและฟื้นฟู
 5. มาตรการควบคุมราคาสินค้าและป้องกันการกักตุนสินค้า
 6. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
 7. มาตรการบริหารจัดการ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำและสั่งการในที่ประชุม ดังนี้

 1. เพื่อให้เกิดความพร้อมของการเปิดภาคเรียน ขอให้ ศปก.อำเภอ ได้ตรวจติดตามความพร้อมของโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตท้องที่ของตนเอง และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยให้กระทำพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สำหรับเขตท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายดังนี้
  1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตรวจความพร้อมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  1.2 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจความพร้อมโรงเรียนสตรีศึกษา
  1.3 นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจความพร้อมโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
  1.4 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจความพร้อมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
  1.5 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจความพร้อมโรงเรียนขัติยะวงษา

สำหรับในระดับ ศปก.ตำบล ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดด้วย ในส่วน ศปก.องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ ศปก.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้ตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัดของตนเอง

 1. การผ่อนคลายกิจกรรมทุกระยะ ในแต่ละกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ผ่อนคลายพฤติกรรมในการป้องกันโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข ฉะนั้น ความประพฤติแบบ
  ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นนิสัยคือ “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด จัดไปไทยชนะ” ขอให้สื่อสารถึงประชาชนและให้ถือปฏิบัติ
 2. จากกรณีชาวพม่าที่เดินทางกลับประเทศ หลังพ้นระยะการกักตัวที่จังหวัดสงขลา แล้วพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกรณีศึกษา ที่ทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดวางใจไม่ได้ ขอให้อำเภอ และ
  โรงพยาบาล ติดตามตรวจซ้ำผู้ที่ดินทางกลับจากการกักกันตัว ทั้งระดับ State Quarantine และ Local Quarantine เมื่อเดินทางมาถึงภูมิลำเนาด้วย
 3. เมื่อมีการเปิดภาคเรียน ขอให้ตำรวจทุกท้องที่ ซักซ้อมเจ้าพนักงานจราจรได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีความคล่องตัว และเคร่งครัดการรักษาวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย
 4. การก่อสร้างถนนที่กระทบต่อการจราจร และอาจมีอุปสรรคต่อการระบายน้ำในฤดูฝน ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เร่งรัดการบริหารสัญญา หากช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับงานจ้าง ไม่เอาใจใส่ควบคุมงาน ขอให้ดำเนินการทางวินัยและทางปกครอง
  ทั้งนี้ หากยังปรากฏว่า ประชาชนยังร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ถึงการก่อสร้างที่ล่าช้า และขาดการเอาใจใส่ จะถือเป็นความบกพร่องของผู้นำหน่วย เพราะรับทราบข้อสั่งการแล้ว กลับหย่อนความสามารถในการบริหารภายในของตนเอง​ขอบคุณ​ภาพ/ข่าว​ป.อ๊อฟ​ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *