จากการประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

จากการประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ(สว.) หมายเลข 401 ชั้น4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมมาธิการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องที่ 5 เรื่อง การศึกษาเพื่อเสนอแนะการตั้งค่าตอบแทน แก่ อาสาสมัครการเกษตรประจำหมู่บ้าน หรือ อกม. 16 สาขา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่เนื่องจากมีภารกิจมากมาย หลากหลาย และจำเป็นต่อการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรทุกสาขา อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมมีมติมอบหมาย นายลักษณ์ วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการ คนที่4 เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมมอบหมายสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากผู้นำเกษตรกร ทุกท่านเป็นคณะทำงาน นำเสนอเรื่องโดย ดร.รณวริทธิ์ ปริยะฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *