วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางลัพธวรรณ วอลช์ แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรวัต พิพัฒวงศ์เจริญ ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด นายณัฐพงศ์ ศรีพูนสุข จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญถิ่น มหาสาโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ
ในการนี้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขอให้ให้โรงเรียนดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
(1) ขอให้การจัดการเรียนการสอนมีการระบายอากาศที่ดีเพื่ออากาศถ่ายเทได้สะดวก
(2) จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกรณ์ เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และการบริหารจัดการเพื่อเข้าใช้งานในพื้นที่ เช่น การเหลื่อมเวลา การแบ่งกลุ่ม เป็นต้น
(3) ทำความสะอาดพื้นที่ และวัสดุอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับบริเวณที่มี
พื้นที่ หรือผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
(4) หลีกเลี่ยงการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สัมผัสร่วมกัน
(5) จัดให้มีจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียน ต้องทำเส้นทางให้ไป
จุดล้างมือก่อนไปเข้าชั้นเรียน
(6) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
(7) นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในทุกช่วงชั้นขณะอยู่ในโรงเรียน อยู่ในห้องเรียน รวมทั้งบนรถโดยสาร ตลอดจนในที่ชุมนุมชน ให้ครูกำชับนักเรียนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด​ขอบคุณภาพ/ข่าว​ป.แจ็ค​ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *