วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุทัศน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ
ในการนี้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขอให้ให้โรงเรียนดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
(1) ขอให้การจัดการเรียนการสอนมีการระบายอากาศที่ดีเพื่ออากาศถ่ายเทได้สะดวก
(2) จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกรณ์ เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และการบริหารจัดการเพื่อเข้าใช้งานในพื้นที่ เช่น การเหลื่อมเวลา การแบ่งกลุ่ม เป็นต้น
(3) ทำความสะอาดพื้นที่ และวัสดุอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับบริเวณที่มี
พื้นที่ หรือผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
(4) หลีกเลี่ยงการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สัมผัสร่วมกัน
(5) จัดให้มีจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียน ต้องทำเส้นทางให้ไป
จุดล้างมือก่อนไปเข้าชั้นเรียน
(6) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
(7) นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในทุกช่วงชั้นขณะอยู่ในโรงเรียน อยู่ในห้องเรียน รวมทั้งบนรถโดยสาร ตลอดจนในที่ชุมนุมชน ให้ครูกำชับนักเรียนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด​ขอบคุณภาพ/ข่าว​ป.ชยพล​ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *