วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.10 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.10 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายเสฐียรพงศ์ อินแพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นางรวงทิพย์ วิเชยละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ปศุสัตว์อำเภอ และประชาชนเข้าร่วม
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
  2. เพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรโดยการตรวจรักษา การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การถ่ายพยาธิ การผ่าตัดทำหมัน ตลอดจนการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง
  3. เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเลี้ยงดู
  4. เพื่อการบูรณาการหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์​ขอบคุณ​ภาพ/ข่าว​ ป.อ๊อฟ​ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *