นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด มอบประกาศเกียรติคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้นแบบระดับอำเภอ

นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด มอบประกาศเกียรติคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้นแบบระดับอำเภอ วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้นแบบระดับอำเภอ ปี 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัด อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยแบ่งการประชุม 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้นแบบ จำนวน 20 กองทุน ที่สามารถดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการประชุมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 10 กองทุน และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการและบริหารจัดการ กองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบระดับอำเภอ จำนวน 20 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 23 กรกฎาคม 2563 ธีรศักดิ์ คำแก้ว ข่าว/ภาพ ทองสุข โพนเงิน บรรณาธิการข่าว   http://203.157.184.6/news_info/view.php?id=5053https://www.facebook.com/photo/?fbid=161162562142119&set=pcb.161162762142099

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *