วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน และมีดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กล่าวว่า สำหรับโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่องน้ำ และป่า ซึ่งการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำนั้น เป็นสาเหตุหลักของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืน สามารถบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว จึงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเพื่อร่วมดำเนินการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจงานฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า
โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.2563 – 2570 สำหรับระยะเร่งด่วน จะดำเนินการใน 6 จังหวัดคือเชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศน์ พื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง ขอบคุณ​ภาพ​/ข่าวป.อ๊อฟ​ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *