รพ.ร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังแผ่นดิน ปี ๒๕๖๓

รพ.ร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังแผ่นดิน ปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมในพิธี ด้วยรัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ข่าว /อัครพล ปัญญาวิภาส : ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *