วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563)เวลา 13.30 น.

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563)เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กุล ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นต่อไปนี้
1)รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2)รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 9 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
3)พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ของ คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด จำกัด
3.1)กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน – บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
3.2)การดำเนินงานหมู่บ้านเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ – บ้านโพนฮาด ตพบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด​ขอบคุณ​ภาพ​/ข่าวป.ชยพล​ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *