จังหวัดร้อยเอ็ดประชุม “คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2563”

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุม “คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2563”
วันนี้ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องไกล่เกลี่ยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จากส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนครบกำหนดรายงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมฯ รับทราบ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เวรสำหรับให้บริการตลอด 24 ชม. ในการให้คำปรึกษา/แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
1.สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
1.1 มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ ทั้งหมด 5,650 เรื่อง
1.2 ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันแก้ไขจนเป็นที่ยุติ จำนวน 5,552 เรื่อง คิดเป็น 98.27 %
1.3 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 98 เรื่อง คิดเป็น 1.73 %
2.การให้บริการผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยประชาชนโทรเข้ามาสอบถามและมาด้วยตนเองดังนี้
2.1 มาด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย
2.2 โทรศัพท์ จำนวน 30 สาย
รวมทั้งหมด จำนวน 65 เรื่อง
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้กำชับให้ส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนคงค้างดำเนินการขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด และให้ส่วนราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอให้แนะนำ ขั้นตอน กระบวนการ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ สอบถาม หรือยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้รับทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาในการดำเนินการ อย่างชัดเจนและเข้าใจด้วย โดยในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป​ขอบคุณ​ภาพ​/ข่าวป.ธนภัทร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *