วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรัชต์การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรัชต์การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายนาแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและบรรยายในหัวข้อหลักการใช้ Zoning by agri-map ประเดน Rice Zoning เพื่อการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก มีภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอุดมศึกษา ชมรมโรงสีข้าว หอการค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และประธานพร้อมคณะกรรมการนาแปลงใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม
ในการบรรยาย ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เน้นย้ำการรวมกลุ่มกันผลิตในรูปแบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทำการปลูกข้าวแบบแม่นยำโดยอาศัยฐานข้อมูล Big data เพื่อการปลูกข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะลดปัญหาข้าวล้นตลาด และขาดตลาดเป็นบางสายพันธุ์ ทำให้สามารถลดการแบกรับภาระของรัฐลงได้ นำสู่การใช้งบประมาญเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *