นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX) รุ่นที่ 1

นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX) รุ่นที่ 1 จัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินตามแนวทาง หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 พลโท อรรฐพร โบสุวรรณ (เสธ.โบ) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กระทรวงกลาโหม ผู้นำนักศึกษาหลักสูตรการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX) รุ่นที่ 1 ของสถาบันการศึกษานิด้าและคณะนักศึกษา ได้นำความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ตามแนวทาง หลวงพ่อ สมาน สิริปัญโญ มาจัดทำโครงการในพื้นที่ๆมีปัญหาเรื่องน้ำแล้งและไม่พอใช้ โดยได้พบปะและให้ความรู้แก่ประชาชน ตำบลคูเมือง ที่ โรงเรียนบ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ดและลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ที่ คลองคางฮุง บ้านสูงยาง และคลองน้ำ บ้านพังหาด ซึ่งน้ำในคลองแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง หลายหมู่บ้าน

พลโท อรรฐพร โบสุวรรณ (เสธ.โบ) กล่าวว่าธนาคารน้ำใต้ดิน ตามแนวทาง หลวงพ่อ สมาน สิริปัญโญ ได้ทำมากว่า 30 ปี และได้ประสบผลสำเร็จ มาโดยตลอด นักศึกษาหลักสูตรการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX) รุ่นที่ 1 จึงได้นำแนวทางของท่านมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ๆมีปัญหารื่องการขาดแคลนน้ำหรือน้ำแล้ง โดยได้ทำการขุดเจาะบริเวณลำคลอง ซึ่งในขณะนี้น้ำแห้งแล้ง แล้วนำยางรถยนต์และหินลงไปในหลุมขุดให้เกิดโพรงดินขึ้นมา เวลาฝนตกลงมาน้ำฝนก็จะไหลผ่านลงดินและไหลลงสู่ดินโดยปรากฏการณ์ธรรมชาติคือแรงเหวี่ยงของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ขั้วแม่เหล็กโลกจากเหนือไปใต้ทำให้สามารถมีแรงเหวี่ยงดึงน้ำฝนที่ตกลงมาตามธรรมชาติยังคงมีอยู่ในพื้นดิน เมื่อน้ำลด ประชาชนสามารถเจาะน้ำได้ดินมาใช้ได้ในช่วงหน้าแล้ง

พลโท อรรฐพร โบสุวรรณ (เสธ.โบ) กล่าวอีกว่า ภาคอีสานไม่ได้แล้งน้ำเพียงแต่ระบบการกักน้ำดื่มใช้ บนดิน ซึ่งมีพื้นที่การกักเก็บน้ำไม่มากพอ อ่างเก็บน้ำหรืออื่นๆก็เต็มปริมาณมากเกินไปจึงปล่อย น้ำไหลลงสู่แม่น้ำชี แม่น้ำโขง จากโครงการธนาคารน้ำนี้ ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการ จะได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะได้รับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนของแต่ละปีที่ตกลงมา ซึ่งจะเห็นผลสุดในช่วงฤดูแล้ง

//////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *