วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม
การฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาว่าการกลาโหม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบแผนเผชิญเหตุของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งแนวทางจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด ภายใต้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย ศบค. ซึ่งจำลองสถานการณ์ มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงของกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว จังหวัดที่เป็นช่องทางเข้าออกประเทศ จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว โดยมี 4 จังหวัดเข้าร่วมการฝึก คือ กรุงเทพมหานคร อยุธยา สมุทรสาคร และชลบุรี และมี 7 จังหวัดเข้าร่วมฝึกในพื้นที่ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ตและกระบี่ ในขณะที่อีก 66 จังหวัด ร่วมรับทราบผ่านระบบประชุมทางไกล โดยใช้กลไกบริหารงานระดับพื้นที่ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์และประสานการทำงานร่วมกันในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีแผนยกเลิก พ.ร.บ. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการฝึก และกล่าวถึงความสำเร็จของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ผ่านมาของรัฐบาล จากความตระหนักและความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนและทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมปัจจุบัน ยังไม่อาจประมาทได้ จากความเสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดจากภายนอกและมาตรการผ่อนคลายภายในประเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก 2 ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยการฝึกร่วมกันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับความสมบูรณ์ของแผนเผชิญเหตุของทุกจังหวัด ซึ่งหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นแล้วจำเป็นต้องช่วยกันระงับและควบคุมระดับพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันในภาพรวม​ขอบคุณ​ภาพ/ข่าวป.อ๊อฟ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *