ร้อยเอ็ด..นายชินกร แก่นคง นายอำเภอ​โพธิ์ชัย​ ขับเคลื่อน​สุขภาพ.​บูรณาการ​กระตุ้น​เศรษฐกิจ! ​เปิด​โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง!

ร้อยเอ็ด..นายชินกร แก่นคง นายอำเภอ​โพธิ์ชัย​ ขับเคลื่อน​สุขภาพ.​บูรณาการ​กระตุ้น​เศรษฐกิจ! ​เปิด​โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง!
วันพฤหัส​บดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30​ น.นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัยเดินทาง มาถึงที่ประชุมโครงการชมรมอสม. พร้อมสจ.ตุลา​ธร​ ขา​มช่วง​ เดินทาง​เข้าสู่​งานเพื่อสนับสนุน​โครงการ​พบปะ​ในครั้งนี้​ท่านสส.ดร.ฉลาด ขามช่วง พรรค​เพื่อ​ไทย​ เขต​2.ติดราชการ​ที่กรุ​งเทพฯท่านสจ.ตุลา​ธร​ ขา​มช่วง​ จึงได้มอบรางวัล​ ให้กับบุคคลต้นแบบของชุมชนแต่ละชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย พร้อมพบปะพูดคุยกับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบัวคำพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านหนองที่ท้องถิ่นในพื้นที่..
โดยมี นายสมศักดิ์ ทศกรณ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบัวคำ (อสม)​ในนามผู้ดำเนินโครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง, พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข. อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น,กำนันผู้ใหญ่บ้าน​ท้อง​ที่ท้อง​ถิ่น
ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่าน
นายอำเภอโพธิ์ชัย ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชน คนไทยใช้ชีวิตแบบรีบเร่งและแข่งขันมากขึ้นและความสำคัญกับการทำงานเพื่อหารายได้มาตอบสนองต่อควาต้องการ จึงก่อให้เกิดความเครียดและไม่ใส่ใจในการดูแลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง นำมาซึ่งพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อสุขภาพ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะวิตกกังวล ความเครียด รวมถึงโรคมะเร็ง ซึ่งโรคเรื้อรังต่างๆ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและตายอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ และมีแนวโน้มของปัญหาที่รุนแรงมากขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม การส่งเสริม
สภาวะทางอารมณ์ จิตใจ การจัดการกับความเครียด โดยยึดหลักการ 3 อ. 2 ส คือทานอาหาร​,ออกกำลังกาย อารมณ์ สุรา เลิกยาสูบ และยึดหลักความพอเพียงพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจ​พอเพียง ตามความหมาะสมของชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่
เพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนชมรม อสม.ตำบลบัวคำ จึงได้จัดทำโครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง และกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพเรื่อง อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ในโอกาสนี้ ประธาน​ชมรมอสม.ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอโพธิ์ชัย​ประธาน ได้กล่าวเปิดโครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจำงบประมาณ 2563,,​ นายอำเภอโพธิ์ชัยได้ชี้แจงแนวทางการประพฤติปฏิบัติในยุควิถีชีวิตพอเพียงวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal ในด้านสุขภาพก็ควรปฏิบัติและด้าน covid-19 ก็ควรปฏิบัติเช่นกันก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสเป็นประจำและควรรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกาย ทุกครั้งเป็นประจำ ตามนโยบายรัฐ​บาลและบูรณาการ​วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บริบทของอำเภอโพธิ์ชัยให้มีความสุข​และสุขภาพ​ดีพร้อมส่งเสริม​เศรษฐกิจ​พอเพียง​โดยส่งเสริม​สนับสนุน​สร้าง​รายได้​ให้​กับ​ประชาชน​ชาวชุมชน​ ตำบล อำเภอ​โพธิ์ชัยให้ดำเนินชีวิตปัจจุบัน​แบบเป็นสุข เชื่อมโยง​บวร.. ให้เกิดความสามัคคี​โดยขับเคลื่อน​ไปพร้อมๆกันฯประธานในพิธีเปิดงานพร้อมดำเนินกิจกรรมเดินช็อปสินค้า​นานาชนิดผลิตภัณฑ์​จากชุมชน​ด้วยมือและพืชสวน​ปลอดภัย​จากสารพิษและบุคคล​ตนแบบ.. เขาการันตี!!! กันต่อไป.ผู้สื่อข่าวรายงานสดจากพื้นที่
………..
คณิต ไชย​จันทร์.กูลศักดิ์​ ภาพ​ข่าว
บพิตร​ จำ​ปา​ บก.ข่าว.
ศรีไพร​ทูล​ธรรม​=บรรณาธิการ​ข่าว
จิตอาสาสนับสนุน​การท่องเที่ยว​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *