จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ ตำบล ตามโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 ปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ ตำบล ตามโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 ปี 2561

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 ปี 2561 ด้วยการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ ตำบล ทั้ง 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด

นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติที่ประชารัฐทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติการจัดระเบียบสังคมและอาชญากรรมต่างๆประกอบกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปประธรรม โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกัน ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน ทรัพยากรธรรมชาติ กระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 โดยจะดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ อำเภอละ 5 คนและชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตำบล ตำบลรับ 8 คน การฝึกอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสืบสวนหาข่าว จับกุม การปิดล้อมตรวจค้น การตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวมทั้งการออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในการจัดระเบียบสังคมในช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้มีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนชุดพิทักษ์สาเกตุอำเภอและจังหวัดและทำหน้าที่ชุดสายตรวจตำบลและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อระงับยับยั้งเหตุที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งการอบรมเป็น จำนวน 16 รุ่น ระยะเวลาการอบรมต่อเนื่องรุ่นละ 3 วัน 2 คืน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,636 คน ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จากอำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 101 คน โดยได้รับงบประมาณการฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนสถานที่ในการฝึกอบรม

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *