โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จัดประชุมสร้างการรับรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ
งานการพยาบาลชุมชนในการบำบัดรักษายาเสพติด กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมสร้างการรับรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ โดยพัฒนา และขยายเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ตามโครงการในพระราชดำริ แก่พนักงานบริษัท บิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด ในจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาเป็นทีมวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ/อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 24 กุมภาพันธ์ 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *