สสจ.ร้อยเอ็ด มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 / 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วาระก่อนเริ่มการประชุม
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อย ร่วมกันออกตรวจแนะนำ มาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคขนมจีน ทั้งในงานประเพณีบุญผะเหวดและการรับประทานในชีวิตประจำวัน และจากการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐาน ทำให้ ปี2564 นี้ ได้มีสถานที่ผลิตขนมจีนที่พัฒนาจนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น(Primary GMP) รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ซึ่งถือเป็น 7 แห่งแรกในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PGMP และเพื่อเป็นการ เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการทั้ง 7 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประเภทสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อมอบให้กับสถานประกอบการทั้ง 7 แห่งนี้

 1. โรงขนมจีนแม่วรรณ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
 2. โรงขนมจีนแม่ตุ่น ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด
 3. โรงข้าวปุ้นครูหนิง บ้านหนองใหญ่ ม.3 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 4. โรงขนมจีนแม่ประพิณศรี บ้านนาคำ ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 5. โรงขนมจีนแม่พันลอง ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
 6. โรงขนมจีนบ้านทุ่ง บ้านหวายหลึม ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
 7. โรงงานขนมจีนแสงจันทร์ บ้านคุยขนวน ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  ธีรศักดิ์ คำแก้ว ข่าว/ภาพ
  ทองสุข โพนเงิน บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *